Giáo dục

Tiếp tục tạm dừng bồi dưỡng giáo viên luân chuyển sang dạy Mầm non, Tiểu học

 Triển khai rồi lại tạm dừng

Trước đó, với mục đích trang bị cho giáo viên THCS có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực sư phạm và phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của bậc Mầm non và Tiểu học, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 5094/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (GV) THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học năm học 2016 - 2017.

Văn bản mới nhất của tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện bồi dưỡng GV THCS đã được điều chuyển sang dạy Mầm non, Tiểu học
Văn bản mới nhất của tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện bồi dưỡng GV THCS đã được điều chuyển sang dạy Mầm non, Tiểu học

Hình thức đào tạo tập trung trong thời gian 6 tuần tại Trường Đại học Hồng Đức (ĐH Hồng Đức). Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng là hơn 3 tỷ đồng, nguồn kinh phí này được trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016, 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với ĐH Hồng Đức lập kế hoạch chi tiết thời gian tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kịp thời đáp ứng nhu cầu GV tại các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách GV THCS được điều chuyển dạy Mầm non, Tiểu học tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng. ĐH Hồng Đức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho học viên theo kế hoạch và chương trình đã được phê duyệt.

Sau đó không lâu, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tạm dừng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV THCS trong diện được điều chuyển dạy Mầm non và Tiểu học năm học 2016 - 2017. Lý do tạm dừng kế hoạch nêu trên là do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời giao trường ĐH Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho những GV THCS điều chuyển dạy Tiểu học và Mầm non để triển khai thống nhất trong toàn quốc theo phương thức học tập trung kết hợp với trực tuyến, vừa học vừa thực hành nghề nghiệp tại các trường Mầm non, Tiểu học.

Tiếp đó, đến ngày 14/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, trong thời gian chờ Bộ GD-ĐT ban hành chương trình đào tạo giáo dục Mầm non, Tiểu học cho GV THCS; để đáp ứng kịp thời nhu cầu GV dạy Mầm non, Tiểu học, đồng thời giải quyết GV THCS dôi dư của tỉnh năm học 2016 - 2017, yêu cầu Sở GD-ĐT, ĐH Hồng Đức khẩn trương phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng GV THCS được điều chuyển theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 5094.


GV THCS được điều chuyển đi tập huấn, bồi dưỡng

GV THCS được điều chuyển đi tập huấn, bồi dưỡng

Việc UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GD-ĐT và ĐH Hồng Đức triển khai kế hoạch bồi dưỡng nêu trên, dư luận cho rằng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chống lệnh của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, tại văn bản số 1607/UBND-VX ngày 21/2, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng GV điều dạy Mầm non, Tiểu học năm học 2016 - 2017.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 3/3, Sở GD-ĐT Thanh Hóa có công văn số 397, thông báo việc nhập học lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với các GV THCS về dạy Mầm non và Tiểu học bắt đầu từ ngày 9/3. Việc này đã khiến nhiều GV được điều chuyển trước đó bức xúc.

Việc bồi dưỡng, bổ sung kiến thức là nhiệm vụ cấp bách

Có một thực tế đặt ra là hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã tạm dừng việc điều chuyển GV THCS dôi dư sang cấp học Mầm non và Tiểu Học. Riêng về việc thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch nêu trên là cho những GV THCS nằm trong diện dôi dư đã được thực hiện điều chuyển sang cấp Mầm non và Tiểu học từ nhiều năm qua.

Để đáp ứng kiến thức chuyên môn cho các GV THCS đã được điều chuyển là việc làm cần thiết, cấp bách hiện nay, để những GV này có thể đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, hơn nữa tránh thiệt thòi cho học sinh ở cấp học mà những GV THCS đã được điều chuyển đến giảng dạy.

Tỉnh Thanh Hóa đã tạm dừng bồi dưỡng GV THCS chuyển sang dạy Mầm non, Tiểu học
Tỉnh Thanh Hóa đã tạm dừng bồi dưỡng GV THCS chuyển sang dạy Mầm non, Tiểu học

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT Thanh Hóa lý giải, có 2 lý do, thứ nhất chương trình biên soạn của Bộ GD-ĐT là chương trình đào tạo văn bằng 2, hay nói cách khác là đào tạo để chuyển hẳn sang cấp học Mầm non. Thứ hai là về phía Thanh Hóa quan điểm đó là khâu bồi dưỡng để trang bị, cập nhật một số kiến thức và phương pháp